Din rätt-kompassen

Orientera dig inom rätten att inte diskrimineras på grund av sin psykiska ohälsa.

Här kan både privatpersoner och yrkesverksamma lära sig om hur diskriminering på grund av psykisk ohälsa kan se ut och hur den kan undvikas, så att alla får ta del av sina rättigheter. Välj den ingång som passar vem du besöker sidan i egenskap av, men titta gärna runt på alla sidor.

Jag mår dåligt och behöver
prata med någon

Här finns information om var du kan få hjälp:

Till NSPH.se

Jag behöver få en
bedömning av min situation

Kontakta Diskrimineringsombudsmannen:

Till DO.se
Jag behöver hjälp i mina
kontakter med myndigheter

Här kan du läsa mer om dina möjligheter:

Till Personligtombud.se