Övriga rättigheter

Ofta finns det flera olika håll man kan söka hjälp på när man vill ta reda på vilka ens rättigheter och möjligheter är. Det här är några exempel, uppdelade på samhällsområden. Om du känner att du har frågor om många olika områden föreslår vi att du väljer ut ett att börja med.