Vad säger diskrimineringslagen?

Här kan du få en indikation på om det du har varit med om kan vara täckt av lagen. Välj ut en specifik situation att testa. Om den har varit återkommande eller ägt rum på olika sätt, välj då en situation som exempel.

Tyvärr kan man ibland känna sig diskriminerad, men inte lagligt sett vara det. Om det är fallet för dig finns det fortfarande saker man kan göra för att hävda sina rättigheter, nu och för framtiden.