Vad kan du göra själv?

Här får du förslag på bland annat hur du kan skydda din rätt att inte diskrimineras, så som att samla bevisning eller förbereda dig inför möten.

Klicka på flikarna

Skriftlig information
Försök få information från personen i skrift istället för bara muntligt.
Spela in
Spela in samtalet. Det är tillåtet så länge man själv är med i samtalet eller i rummet.
Skriv ned
För loggbok/dagbok för att hålla koll på olika namn, beslut, händelser och datum.
Få sammanfattning
Be att få samtalets konklusioner sammanfattade i skrift efteråt.
Motiverade beslut
Be alltid om skriftliga motiv till beslut.
Muntlig ansökan
Tänk på att du ofta har rätt att göra olika ansökningar muntligt. Även då kan det vara bra att få en skriftlig bekräftelse tillbaka på att ansökan behandlas.
Skriv upp i förväg
Skriv upp det som du vill ta upp på mötet i förväg så att du får hjälp att komma ihåg allt som är viktigt att förmedla till personen du träffar när du väl är inne på mötet.
Ta med någon
Fundera på om du vill ta med dig någon till mötet som kan hjälpa dig att ställa frågor och komma ihåg vad som är viktigt, men också komma ihåg vad som har sagts på mötet. Det kan exempelvis vara en anhörig till dig, en kompis eller någon annan myndighetskontakt du har förtroende för.
Få sammanfattning
Be om att det som ni beslutat på mötet sammanfattas skriftligen så att du kan få med dig det eller få det skickat till dig.
Hör av dig i god tid
Ofta har myndigheter handläggningstid för ansökningar; kom ihåg att höra av dig i så god tid du kan när du behöver söka stöd från en myndighet.
Information om stöd
Be om information kring vilka sorters stöd som finns tillgängliga utifrån din situation där du bor.
Hör av dig anonymt
Om du har några frågor eller funderingar kring vad det innebär att göra en ansökan eller ta emot stöd från en myndighet kan du alltid höra av dig anonymt och be om råd eller vägledning
Be om tydlig beskrivning
Myndigheterna arbetar utifrån lagar och paragrafer för att fatta sina beslut. Du har rätt att få dem förklarade på ett sätt som du förstår. Be om förtydligande om de beskrivs på ett otydligt sätt.
Bedömas individuellt
Innan ett beslut fattas gör kommuner och landsting en individuell bedömning. Beslutet kan därför skilja sig från en person till en annan. Olika kommuner och landsting kan också arbeta på olika sätt och erbjuda olika sorters stöd eller behandling.
Överklaga avslag
Du har alltid rätt att få din sak prövad hos en myndighet. Be då om att få göra en formell ansökan. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att få avslaget skriftligt med en motivering. Du har också rätt att överklaga avslaget.
Framför dina önskemål
Tänk på att framföra dina önskemål om hur du skulle behöva att en insats såg ut, de insatser du får ska utformas i samråd med dig så långt som möjligt.