Tänker du på det här när du hjälper?

Här får du vägledning i hur du kan agera för att vara till så stor nytta som möjligt för den eller de personer som du hjälper.