Identifiera personens egna resurser

Här får du tips på frågor ni kan ställa till personen om vad som fungerar och inte fungerar, så att personen får hjälp att identifiera sina styrkor och möjligheter. Ställ de här frågorna till personen, en i taget, och låt det få ta tid att komma fram till svaren.

Klicka på flikarna

Tänk tillbaka
Tänk på ett tidigare tillfälle när du genomförde något som var utmanande. Hur lyckades du med det den gången?
Dina styrkor
Vilka styrkor har du som du kan ha nytta av i det du går igenom nu?
En väns perspektiv
Vad skulle någon som känner dig väl säga att du är bra på?
Inventera personer
Om du skulle behöva hjälp under resans gång, vem skulle du kunna fråga? Finns det exempelvis någon kontakt du redan har, eller någon ny person som du litar på och skulle kunna vända dig till?
Titta runt här
Finns det något på denna hemsida du inspireras av? Ser du exempelvis något tips du kan använda eller någons erfarenhet du kan påminna dig själv om när det är tungt?
Tänka framåt
Vad har du redan gjort i din process som du är nöjd med? Vad är nu viktigast för dig att tänka på framöver?
Sist du mådde bra
Fundera på när du mådde som bäst senast? Vad var det som gjorde att du mådde bra då?
Hur du är när du mår bra
Reflektera kring hur andra märker på dig att du mår bra. Vad gör du då? Vilka har du kontakt med?
Andras bild
Vad uppskattar andra hos dig?
Vad du skulle säga till någon annan
Ibland är det lättare att ge råd till andra än sig själv. Vad skulle du ge för råd till någon annan som har det tufft?
Relationer
När man kämpar med utmaningar är det lätt att man känner sig ensam. Vilka relationer är viktiga för dig?
Det du är nöjd med
Ta några minuter om dagen och reflektera kring vad du har gjort idag som du är nöjd med. Du kan fundera på frågan själv eller så kan ni vara två som ställer frågorna till varandra.
Det andra gjort
Fundera på vad någon annan har gjort idag som gjorde dig nöjd. Se detta som ett tillfälle att låta dina positiva erfarenheter sjunka in.
Ditt gensvar
Reflektera också kring vad du gjorde som gensvar på det som någon annan gjort som gjorde dig nöjd under dagen.