Rekommenderade åtgärder

Det här är viktiga saker som behöver hända i samhället för att öka kunskapen om diskriminering på grund av psykisk ohälsa, stärka det juridiska skyddet för personer som riskerar att drabbas av den typen av diskriminering, utöka det samhälleliga stödet och förbättra tillgängligheten.