Jag har ett arbete där jag kan påverka struktur eller organisation

De här sidorna är till för dig som exempelvis är verksamhetschef, politiker eller jobbar med påverkansarbete i civilsamhället. Här hittar du bland annat de åtgärder vi rekommenderar för hur man bäst motverkar diskriminering av personer med psykisk ohälsa.