Jag upplever mig diskriminerad

På de här sidorna får du information, kontakter och handfasta tips på vad du kan göra om du upplever att du behandlas sämre än andra för att du lever med någon form av psykisk ohälsa.