Verksamhetsspecifika frågor

Det här är förslag på frågor som du kan ställa dig inom just ditt yrkesområde för att fundera på vad det är du kan behöva veta mer om för att främja lika rättigheter för personer med psykisk ohälsa i din verksamhet.

Du kan kartlägga svaren på de här frågorna ensam eller med kollegor, ihop med din ledning och med de berörda personer som lever med psykisk ohälsa. Det viktiga är att ställa sig själv och andra frågan om hur individens perspektiv lyfts in i arbetet. Det gör verksamheten bättre för alla som möts i den.