Bemötande och individanpassning

Det finns mycket som man i en verksamhet – oavsett befattning – kan göra och genomföra för att arbeta med bemötande, brukarinflytande och individanpassning. Svara gärna på de här frågorna så kan vi hjälpa dig med några tips.