Vad kan du göra i din verksamhet?

Här hittar du en checklista på sätt du kan använda dig av för att efterfråga rätt saker från din verksamhet gällande brukarinflytande, lika rättigheter och kompetensutveckling.

Klicka på flikarna

Löpande likabehandlingsarbete
Efterfråga hos dina chefer att likabehandlingsarbete sker löpande och se till att anhöriga vid behov inkluderas i det.
Säkra brukardelaktighet
Se till att de berörda (de som verksamheten är till för) deltar och har möjlighet att påverka.
Normkritiska perspektiv
Efterfråga hos dina chefer att verksamheten ska utgå från normkritiska perspektiv och omfatta alla diskrimineringsgrunder, inte minst psykisk ohälsa.
Handlingsplan mot diskriminering
Efterfråga hos dina chefer att frågor som rör bemötande och diskriminering kartläggs regelbundet. Efterfråga att det finns en handlingsplan mot diskriminering som följs, att den omfattar psykisk ohälsa och att ni i personalen är involverade i arbetet med den.
Säkerställ tillgängligheten
Efterfråga hos dina chefer att verksamheten är tillgängliggjord för personer med just psykisk ohälsa. Bristande tillgänglighet är förbjudet enligt Diskrimineringslagen. Se själv till att inte ha för mycket text på en och samma plats, att information går snabbt att hitta och att det går att få påminnelser och sammanfattningar inför och efter möten.
Återkommande utbildning
Efterfråga att du får tillgång till utbildning i psykisk ohälsa som kan praktiseras i din jobbvardag. Föreslå även att du som anställd får tillgång till utbildning i antidiskriminering som enkelt kan praktiseras. Efterfråga också gärna att sådana utbildningsinsatser är återkommande!
Hantera information
Dokumentera och sammanfatta vad som sagts på ett möte/samtal, fylla i blanketter, konstatera vad ni har kommit överens om.
Organisera tillvaron
Ta en sak i taget, hjälp till att formulera små steg, ge tydlig information om vem som gör vad.
Komma ihåg och planera
Ge utförlig och enkel information, erbjud påminnelser på det sätt som passar personen.
Utgå från individen
Varje individ är expert på sig själv. Vad fungerar för just denna person? Fråga personen hur du kan underlätta för just honom/hen/henne. Titta på vad personen har för styrkor.
Var tydlig
Exempelvis genom att beskriva syftet med ett möte, vad din roll är, vad som förväntas av personen och vad denne själv kan förvänta sig.
Eftersträva förutsägbarhet
Exempelvis genom att i förhand informera om platser och tider för möten, vilka som kommer vara med, dagordning, förbered personen på om nya kontakter ska tas. Markera tydligt när ett samtal är slut. Ha en och samma kontaktperson i möjligaste mån.
Var strukturerad
Hjälp till med att skapa struktur under ert möte. Minimera störningsmoment, småprata inte mer än nödvändigt, håll tiderna, ta pauser och ge personen tid att formulera sig.